สร้าง Pdf

เครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดใช้งานรหัสข้อผิดพลาด -30 (แก้ไขแล้ว)

พยายามอัปเดตไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณหรือเรียกใช้โปรแกรมของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด: เครื่องพิมพ์ไม่ได้เปิดใช้งานรหัสข้อผิดพลาด -30แปลง JPG เป็น PDF บน Window 10

แปลง JPG เป็น PDF บน Windows 10 ของคุณด้วย Microsoft print to PDF ในตัว ไม่จำเป็นต้องทำโดยซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและไม่จำเป็นต้องทำแบบออนไลน์